کاهش موضعی سایز

توسط مریم عبادی در تاریخ 1398/03/22

کاهش موضعی سایز


این مراجع عزیز خانم ۲۴ ساله، با وزن مناسب بودند که فقط برای کاهش سایز شکم و پهلو مراجعه کردند، برای ایشون پکیج کامل شکم و پهلو شامل ۱۲ جلسه آر اف و کویتیشن و یک جلسه کرایولیپولیز انجام شد، تغییراتی که مشاهده می کنید در طی ۶ هفته و بدون

هیچ گونه استفاده از رژیم کاهش وزن رخ داده است و کاهش سایز تا دو ماه آینده ادامه خواهد داشت.
کاهش سایز دور ناف: ۵ سانتی متر
کاهش سایز زیر ناف: ۶ سامتی متر


 

ارسال دیدگاه