رژیم های تناسب اندام

شما میتوانید به شکل آنلاین از رژیمهای تناسب اندام کلینیک مروا به مدیریت مریم عبادی استفاده کنید .


نکات زیر را برای گرفتن رژیم در نظر بگیرید:

باید عضو سامانه باشید

باید قد و وزن دقیق خود را وارد کنید

بهترین زمان برای وزن کردن خود صبح زود ناشتا است

در صورت داشتن بیماری خاص آن را حتما ذکر کنید

در صورت داشتن حساسیت به ماده غذایی خاصی آن را ذکر کنید

رژیم شما حداکثر 24 ساعت پس وارد کردن اطلاعاتتان در سایت قرار میگیرد

هزینه رژیم 30 هزار تومان می باشد